THE LEADER IN WATER AND ENVIRONMENTAL SOLUTIONS

เกี่ยวกับ ส.นภา
 • บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
 • เป็นผู้นำและเป็นที่ยอมรับในการให้บริการระบบบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร อันได้แก่ ระบบผลิตน้ำประปาและผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม Wastewater Recycling และ Water Desalination สระว่ายน้ำและน้ำเพื่อความสวยงาม อย่างเช่น น้ำพุ น้ำตก รวมทั้งงานบริการที่ครบวงจร
 • ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 60 ปีในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ ชื่อเสียงของ ส.นภา เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าถึงความเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • ส.นภา มีบริการที่ครอบคลุม ทั้งการวางระบบและบริหารจัดการน้ำที่หลากหลายตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงการตรวจสอบระบบเพื่อส่งมอบงานตามสัญญาสำหรับระบบผลิตน้ำประปาและผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน สระว่ายน้ำ น้ำพุ และน้ำตก นอกเหนือจากนี้ ส.นภา ยังให้บริการทางด้านเทคนิค และความรู้ในการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ และมีพนักงานขายที่มีความชำนาญ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

 • การให้บริการของ ส.นภา นั้นมีดังต่อไปนี้

 • 1. การผลิตน้ำประปา น้ำเพื่ออุตสาหกรรม รวมถึงการบำบัดน้ำเสียชุมชนและอุตสาหกรรม
 • ส.นภา ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการให้บริการเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้ ทั้งการตอบสนองในด้านกระบวนการพัฒนาคุณภาพน้ำแบบทั่วไปและแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นสำหรับภาคพาณิชยกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและชุมชน
 • 2. Wastewater Recycling and Water Desalinations
 • ส.นภา สั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนานในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเมมเบรนที่ทันสมัยมาใช้รีไซเคิลน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ จนถึงการผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูงและ การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล
 • 3. การบริหารจัดการระบบผลิตและพัฒนาคุณภาพน้ำ
 • ส.นภา ให้บริการด้านการบริหารจัดการระบบผลิตและพัฒนาคุณภาพที่หลากหลาย ตั้งแต่การบริหารจัดการและซ่อมบำรุงระบบทั้งระบบผลิตและปรับปรุงคุณภาพน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย
 • 4. สระว่ายน้ำ
 • ส.นภา เป็นผู้บุกเบิกและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ รวมไปถึงการติดตั้งและให้บริการดูแลรักษาสระว่ายน้ำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถให้บริการตั้งแต่สระว่ายน้ำมาตรฐานขนาดใหญ่ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ ไปจนถึงสระว่ายน้ำตามที่พักอาศัย
 • 5.น้ำเพื่อความสวยงามและเครื่องเล่น
 • ส.นภา มีชื่อเสียงในการออกแบบและตกแต่งชิ้นงานประดับ เช่น น้ำพุ น้ำตกต่างๆได้ตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า โรงแรม ศูนย์จัดนิทรรศการ หรือสวนน้ำ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆและการติดตั้งนั้นได้มาตรฐานระดับสากล โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • 6. การบริการทำความสะอาดและบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ
 • ส.นภามีบุคลากรที่มีความชำนาญในการให้บริการทำความสะอาดและบำรุงรักษาสระว่ายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีทีมงานประจำอยู่ตามศูนย์บริการครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศเพื่อคอยให้คำปรึกษาและบริการลูกค้า

 • ส.นภายังมีส่วนร่วมในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจโดยสร้างกิจกรรมมากมายเกี่ยวกับชุมชนและสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งยังได้นำนโยบายเชิงรุกมาปรับใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้และความคิดริเริ่มที่เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชนอีกด้วย